Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002755
Kích thước màn hình: 55 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc