Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002754
Kích thước màn hình: 50 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc