Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60BAKXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002753
Kích thước màn hình: 43 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc