Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bao gồm:

Mục đích và phạm vi thu thập:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn VnShop bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên … Đây là các thông tin mà VnShop yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VnShop liên hệ xác nhận khi Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sàn VnShop, VnShop chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
 • VnShop cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của VnShop về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VnShop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn VnShop
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn VnShop.
 •  VnShop có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VnShop.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó:
Ví dụ:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng;
 • Người xử lý vi phạm;
 • Tổ chức, cá nhân có dịch vụ được khuyến mãi;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VnShop
 • Địa chỉ: Tầng 8, số 22 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 1800.5888.59
 • Email: cskh@vnshop.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Sàn VnShop và có thể thay đổi quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho Sàn VnShop vào bất cứ lúc nào.
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn VnShop qua Số điện thoại: 1800.5888.99 hoặc Email: cskh@vnshop.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VnShop sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Thành viên có quyền gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân đến Ban quản trị của Sàn VnShop qua Số điện thoại: 1800.5888.99 hoặc Email: cskh@vnshop.vn. Khi tiếp nhận yêu cầu xoá thông tin cá nhân, VnShop sẽ xác nhận lại thông tin và tiến hành xóa các dữ liệu cá nhân của người yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin:
VnShop sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho VnShop liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • VnShop có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Sàn VnShop và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. VnShop yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: VnShop có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, Khách hàng sẽ có quyền truy cập thông tin được VnShop lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 • Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
 • Các thông tin khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân đều được VnShop tiếp nhận đẩy đủ và xử lý nếu các thông tin thông tin thu thập ban đầu không được sử dụng đúng mục đích, phạm vi.
   
fb-chatfb-chat