Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80L VN3

Thương hiệu Sony SKU: 231002734
Kích thước màn hình: 65 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc