Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80L VN3

Thương hiệu Sony SKU: 231002733
Kích thước màn hình: 55 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc