Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002742
Kích thước màn hình: 65 inch
65 inch55 inch43 inch
avtSrc