Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002746
Kích thước màn hình: 65 inch
75 inch65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc