Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi LED LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC

Thương hiệu LG SKU: 231002772
Kích thước màn hình: 75 inch
75 inch65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc