Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ7550PSF

Thương hiệu LG SKU: 231002765
Kích thước màn hình: 50 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc