Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW
- Công suất lạnh : 1.5 HP 12000
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW

Thương hiệu SHARP SKU: 240201178
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc