Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW

Thương hiệu SHARP SKU: 240201177
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc