Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV
+1
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 15 HP AR13CYHAAWKNSV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 240201176
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc