Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
- INVERTER: Có INVERTER
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13CYFAAWKNSV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 240201171
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc