Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
+1
- Công suất lạnh : 1 HP
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
- INVERTER: Có INVERTER
- Làm lạnh nhanh: Fast Cooling
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 240201172
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc