Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV
- Công suất lạnh : 1 HP
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
- INVERTER: Có INVERTER
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10CYFAAWKNSV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 240201170
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc