Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAGII-13CRDN8

Thương hiệu Midea SKU: 240201199
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc