Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAGII-10CRDN8

Thương hiệu Midea SKU: 240201198
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc