Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201215
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc