Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
- Công suất lạnh : 2.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201220
Công suất (HP): 2.5 HP
2.5 HP
avtSrc