Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy Lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201219
Công suất (HP): 2 HP
2 HP
avtSrc