Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201218
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc