Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV
+1
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201217
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc