Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV
+1
- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKF50XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201183
Công suất (HP): 2 HP
2 HP
avtSrc