Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201221
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc