Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201180
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc