Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV
+2
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201179
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc