Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V
+1
- Công suất lạnh : 1.5 HP 95000BTU
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

Thương hiệu Daikin SKU: 240201207
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc