Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2

Thương hiệu AQUA SKU: 240201204
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc