Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Casper Inverter 1 HP XH-09IF35

Thương hiệu Casper SKU: 240201197
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc