Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12FS33

Thương hiệu Casper SKU: 240201226
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc