Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33

Thương hiệu Casper SKU: 240201225
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc