Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M
+1
- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18XKH-8M

Thương hiệu Panasonic SKU: 240201216
Công suất (HP): 2 HP
2 HP
avtSrc