Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF
- Công suất lạnh : 1.5 HP 9500BTU
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 15 HP MSY/MUY-GR35VF

Thương hiệu Mitsubishi Electric SKU: 240201206
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc