Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF
- Công suất lạnh : 1 HP 9000BTU
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY/MUY-GR25VF

Thương hiệu Mitsubishi Electric SKU: 240201205
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc