Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1 HP ATHF25XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201195
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc