Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
+2
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8

Thương hiệu Panasonic SKU: 240201185
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc