Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
+1
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8

Thương hiệu Panasonic SKU: 240201187
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc