Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K VN3

Thương hiệu Sony SKU: 231002727
Kích thước màn hình: 43 inch
65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc