Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1
- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18WIN1

Thương hiệu LG SKU: 240201202
Công suất (HP): 2 HP
2 HP
avtSrc