Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV

Thương hiệu LG SKU: 240201210
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc