Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN

Thương hiệu LG SKU: 240201200
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc