Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APFUV

Thương hiệu LG SKU: 240201209
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc