Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END1

Thương hiệu LG SKU: 240201229
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc