Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END1

Thương hiệu LG SKU: 240201228
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc