Tủ Lạnh HITACHI R-FVX450PGV9(GBK)
Tủ Lạnh HITACHI R-FVX450PGV9(GBK)
Tủ Lạnh HITACHI R-FVX450PGV9(GBK)
Tủ Lạnh HITACHI R-FVX450PGV9(GBK)
Xem thông tin chi tiết

Tủ Lạnh HITACHI R-FVX450PGV9(GBK)

Thương hiệu HITACHI SKU: 231200759
avtSrc