Tủ Lạnh ELECTROLUX EBB3742K-H
Tủ Lạnh ELECTROLUX EBB3742K-H
Tủ Lạnh ELECTROLUX EBB3742K-H
Tủ Lạnh ELECTROLUX EBB3742K-H
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Tủ Lạnh ELECTROLUX EBB3742K-H

Thương hiệu Electrolux SKU: 231200748
avtSrc