Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.
Xem thông tin chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Folic Acid 30 ngày Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển cho thai nhi: giảm thiểu hội chứng dị tật bẩm sinh, phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh.

Thương hiệu DHC SKU: 230300599
Khuyến mãi đã nhận
Giảm 12.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
avtSrc