Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV
+1
x
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi Crystal Samsung UHD 4K 50 inch UA50BU8000KXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 231002749
Kích thước màn hình: 50 inch
75 inch65 inch55 inch50 inch43 inch
avtSrc