Quạt tháp không cánh + lọc không khí TIROSS, 33W, có chế độ gió thông minh và tạo ion âm, có điều khiển- TS9176
Quạt tháp không cánh + lọc không khí TIROSS, 33W, có chế độ gió thông minh và tạo ion âm, có điều khiển- TS9176
Quạt tháp không cánh + lọc không khí TIROSS, 33W, có chế độ gió thông minh và tạo ion âm, có điều khiển- TS9176
Xem thông tin chi tiết

Quạt tháp không cánh + lọc không khí TIROSS, 33W, có chế độ gió thông minh và tạo ion âm, có điều khiển- TS9176

Thương hiệu TIROSS SKU: 230300765
avtSrc